Zasady

Czym jest umowa o zakazie konkurencji oraz kiedy zachodzi przedawnienie zobowiązania podatkowego?

  • Posted on: 29 September 2021
  • By: addmean
Umowa biznesowa
Author: Startup Registry
Source: http://www.flickr.com
Umowa o zakazie konkurencji mówi o tym, iż pracownik nie zdoła kierować wobec chlebodawcy żadnej aktywności konkurencyjnej. Nie może również na pewno robić pracy w ramach stosunku pracy dla podmiotu, który prowadzi taką samą działalność. Pracownikowi należy się naprawienie szkody za dochowanie zakazu. W Sieci zdołamy odnaleźć mnóstwo orientacyjnych umów o zakazie konkurencji i formularzy, z jakich zdołamy skorzystać.