VAT

Opodatkowanie wynajmu oraz porady z nim związane

  • Posted on: 5 November 2019
  • By: addmean
mieszkanie
Source: www.morguefile.com
W kraju podczas wynajmu każdego lokum obowiązują konkretne wytyczne. Strony podpisujące umowę najmu powinny wiedzieć, że do ich obowiązków należy zapłata pewnych podatków. Biorąc pod uwagę opodatkowanie wynajmu należy przyznać, że prócz podatku głównego należy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT – od towarów i usług, a dodatkowo podatek od nieruchomości. Strony muszą być świadome tego, że gdy się nie wywiążą z zapłaty ciążącego na nich obowiązku zapłaty mogą spodziewać się bardzo nieprzyjemnych konsekwencji w formie stawek podatkowych. Opodatkowanie wynajmu oraz możliwe kary za brak zapłaty rozliczają określone organy podatkowe.

Obowiązki a także ulgi płatników w polskim ustawodawstwie

  • Posted on: 21 October 2019
  • By: addmean
Dokumenty
Author: http://www.freeimages.com
Source: http://www.freeimages.com
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na pracodawcę obowiązek płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co istotne, musi płacić te składki w wyznaczonym terminie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego rezultaty i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w czasie określonym przepisami. Kiedy płatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, uiszczana po terminie kwota powinna być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.

ZUS, zliczanie składek, kasy fiskalne, czyli co powinien wiedzieć kompletny właściciel

  • Posted on: 21 October 2019
  • By: addmean
Kasa fiskalna
Funkcjonowanie firmy oznacza poświęcenie części czasu na kwestie biurowe. Właściciel powinien orientować się w tym jak co rok wyglądają składki ZUS, czy usługi przezeń praktykowane wpisują się w obowiązek utrzymywania lub też zwolnienie z kasy fiskalnej, czy wpisują się ewentualne ulgi, na przykład na internet. Wszystkie te obowiązki warto skrupulatnie weryfikować gdyż wytyczne w prawie ulegają zmianom.