szkolenia

Język polski - informacja ogólna

  • Posted on: 29 October 2020
  • By: addmean
kursy polskiego warszawa
Author: U.S. Army Corps of Engineers
Source: http://www.flickr.com
Język polski jest językiem indoeuropejskim oraz przynależy do słowiańskiej grupy językowej. Możemy poczynić dalszego rozróżnienia, wydzielając słowiańskie języki na południowosłowiańskie (bałkańskie języki), wschodniosłowiańskie (ukraiński i białoruski) jak też zachodniosłowiańskie (polski, słowacki).


Polacy i Słowacy rozumieją się bez żadnych komplikacji, zaś Czesi i Polacy rozumieją się po wypiciu paru piw.

Szkolenia z badań jakości – czemu są zarówno istotne? Zgodność produktów z rozporządzeniami Unii Europejskiej kluczowa dla obrotu wytworzonymi towarami

  • Posted on: 16 September 2020
  • By: addmean
powietrze
Author: Bosch
Source: www.bosch-media.pl
Badania jakości będą jednymi z najpotrzebniejszych sprawdzeń, lub wyrób nadaje się do obrotu w handlu. Choć przeciętny klient mnóstwa dóbr zupełnie nie zdaje sobie z tego kwestie, niemalże wszelkie produkty dostępne obecnie na rynku posiadają wszelkiego typu certyfikaty, które gwarantują producentom obrót takimi towarami.

Przed zdecydowaniem o wyborze warsztatów, powinno się dokonać analizy potrzeb w tym zakresie

  • Posted on: 18 October 2019
  • By: addmean
szkolenie z prawa pracy
Author: AFGE
Source: http://www.flickr.com
Dokształcaniem można nazwać każdą formę uczenia pracownika, której celem jest podniesienie poziomu jego umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań na jego zajmowanym, albo też przyszłym stanowisku pracy. Wielość etapów w związku z organizacją i prowadzeniem procedur przetargowych, do tego okresowo zmieniające się przepisy prawa oraz zmieniające się orzecznictwa KIO, wymaga ciągłego poszerzania i uaktualniania zdobytej wiedzy.

Pages