szkolenia

Język polski - informacja ogólna

  • Posted on: 3 September 2021
  • By: addmean
kursy polskiego warszawa
Author: U.S. Army Corps of Engineers
Source: http://www.flickr.com
Polski jest językiem indoeuropejskim i należy do grupy języków słowiańskich. Można poczynić dalszego rozróżnienia, wydzielając słowiańskie języki na południowosłowiańskie (języki bałkańskie), wschodniosłowiańskie (rosyjski a także białoruski) a także zachodniosłowiańskie (polski, czeski).


Polacy i Słowacy rozumieją się bez większych problemów, natomiast Polacy i Czesi rozumieją się dopiero po wypiciu kilku browarków.

Przed zdecydowaniem o wyborze warsztatów, powinno się dokonać analizy potrzeb w tym zakresie

  • Posted on: 28 April 2021
  • By: addmean
szkolenie z prawa pracy
Author: AFGE
Source: http://www.flickr.com
Szkoleniem można nazwać każdą formę kształcenia pracownika, której zamiarem jest podniesienie poziomu jego wiedzy potrzebnych do wykonywania zadań na jego obecnym, albo też przyszłym stanowisku pracy. Wiele etapów związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowania przetargowego, do tego nierzadko wchodzące nowe zagadnienia oraz zmieniające się orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, wymaga nieustannego poszerzania i uaktualniania zdobytej praktyki.

Szkolenia z badań jakości – czemu są zarówno istotne? Zgodność produktów z rozporządzeniami Unii Europejskiej kluczowa dla obrotu wytworzonymi towarami

  • Posted on: 16 September 2020
  • By: addmean
powietrze
Author: Bosch
Source: www.bosch-media.pl
Badania jakości będą jednymi z najpotrzebniejszych sprawdzeń, lub wyrób nadaje się do obrotu w handlu. Choć przeciętny klient mnóstwa dóbr zupełnie nie zdaje sobie z tego kwestie, niemalże wszelkie produkty dostępne obecnie na rynku posiadają wszelkiego typu certyfikaty, które gwarantują producentom obrót takimi towarami.

Pages