przepisy

Przed zdecydowaniem o wyborze warsztatów, powinno się dokonać analizy potrzeb w tym zakresie

  • Posted on: 24 November 2020
  • By: addmean
szkolenie z prawa pracy
Author: AFGE
Source: http://www.flickr.com
Dokształcaniem można określić każdą formę edukowania pracownika, której zamiarem jest podniesienie poziomu jego wiedzy potrzebnych do realizowania zadań na jego obecnym, albo też przyszłym stanowisku pracy. Wiele etapów związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowania przetargowego, do tego bardzo często wchodzące nowe artykuły oraz wchodzące nowe orzecznictwa KIO, wymaga systematycznego pogłębiania i odświeżania posiadanej praktyki.

Nieodzowna pomoc ze strony prawników - w czym pomagają adwokaci Rzeszów?

  • Posted on: 19 November 2020
  • By: addmean
sąd
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Nikt nie powinien mieć wątpliwości w związku z tym, że obowiązujące przepisy prawa mają duże znaczenie w kontekście naszego życia codziennego. Niestety, ale w znacznej większości państw w dzisiejszym świecie życie obywateli jest regulowane w zasadzie we wszystkich istniejących aspektach, z czym musimy się po prostu pogodzić.

Rozliczanie zasobów na świadczenia pracownicze wykonują firmy zgodnie z nowelizacją Dziennika Ustaw Ministra Finansów

  • Posted on: 3 November 2020
  • By: addmean
dokument
Source: pixabay
Układ rozliczeń w zakresie rezerw na różnorodne świadczenia pracownicze we wszelkim przedsiębiorstwie jest uzależniony od nowelizacji Krajowych Standardów Rachunkowości nr. 6, który funkcjonuje w oparciu o Dziennik Ustaw Ministerstwa Finansów. Dokonuje on wyliczania zasobów, cyklicznego rozliczenia wydatków czy też warunkowych zobowiązań. Kalkulator rezerw na świadczenia bierze pod baczność kilka fundamentalnych rzeczy, aby rozliczyć zgodne z ustawą świadczenie pracownicze. Do wyliczenia zasobów brana jest pod baczność płeć pracownika oraz wiek na dzień rozliczeniowy.

Dlaczego znaki BHP są tak istotne i z czego mogą być one zrobione?

  • Posted on: 29 October 2020
  • By: addmean
harcerz
Author: Arcadiuš
Source: http://www.flickr.com
przepisy BHP mają za zadanie dbałość o bezpieczeństwo osób, które przebywają na terenach użyteczności publicznej albo np. na placu budowy. Wg przepisów takie miejsca muszą być we właściwy sposób oznakowane tak, żeby można było np. szybko odnaleźć drogę ewakuacyjną podczas wystąpienia pożaru.


Takie oznaczenia BHP, podobnie jak znaki drogowe, mogą być podzielone na przeróżne kategorie, przykładowo znaki zakazu albo znaki ostrzegawcze.

Pages