przepisy

Inwestycje budowlane - aspekty prawne

  • Posted on: 14 September 2021
  • By: addmean
Każdy człowiek na pewnym etapie życia wysnuwa wniosek, że chciałby mieć własne mieszkanie a może i dom. Gdy już podejmiemy decyzję zaczyna się zawiły proces nabywania lub stawiania domu. Wielu ludzi obecnie decyduje się na kupienie lokalu od dewelopera. W każdej z tych sytuacji warto zapoznać się z przepisami, jakie regulują tę dziedzinę.

Nieodzowna pomoc ze strony prawników - w czym pomagają adwokaci Rzeszów?

  • Posted on: 11 September 2021
  • By: addmean
sąd
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że istniejące przepisy prawa mają duże znaczenie w świetle naszego życia codziennego. Niestety, ale w zdecydowanej większości państw we współczesnym świecie życie obywateli jest regulowane w zasadzie we wszystkich istniejących aspektach, z czym trzeba się rzecz jasna jak najbardziej pogodzić.

Odwrócony kredyt hipoteczny lub renta dożywotnia?

  • Posted on: 3 September 2021
  • By: addmean
kable
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu
Produkty kredytowe dla osób starszych ciągle nie są w naszym kraju popularne, ale rynek regularnie wzrasta.


W 2014 roku liczba umów podpisanych przez hipoteczne fundusze zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych sięgnęła pięciuset.

Przed zdecydowaniem o wyborze warsztatów, powinno się dokonać analizy potrzeb w tym zakresie

  • Posted on: 28 April 2021
  • By: addmean
szkolenie z prawa pracy
Author: AFGE
Source: http://www.flickr.com
Szkoleniem można nazwać każdą formę kształcenia pracownika, której zamiarem jest podniesienie poziomu jego wiedzy potrzebnych do wykonywania zadań na jego obecnym, albo też przyszłym stanowisku pracy. Wiele etapów związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowania przetargowego, do tego nierzadko wchodzące nowe zagadnienia oraz zmieniające się orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, wymaga nieustannego poszerzania i uaktualniania zdobytej praktyki.

Rozliczanie zasobów na świadczenia pracownicze wykonują firmy zgodnie z nowelizacją Dziennika Ustaw Ministra Finansów

  • Posted on: 3 November 2020
  • By: addmean
dokument
Source: pixabay
Układ rozliczeń w zakresie rezerw na różnorodne świadczenia pracownicze we wszelkim przedsiębiorstwie jest uzależniony od nowelizacji Krajowych Standardów Rachunkowości nr. 6, który funkcjonuje w oparciu o Dziennik Ustaw Ministerstwa Finansów. Dokonuje on wyliczania zasobów, cyklicznego rozliczenia wydatków czy też warunkowych zobowiązań. Kalkulator rezerw na świadczenia bierze pod baczność kilka fundamentalnych rzeczy, aby rozliczyć zgodne z ustawą świadczenie pracownicze. Do wyliczenia zasobów brana jest pod baczność płeć pracownika oraz wiek na dzień rozliczeniowy.

Pages