obiekt budowlany

Książka pomieszczenia budowlanego - opis.

  • Posted on: 16 September 2020
  • By: addmean
opracowanie obiektu budowlanego
Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz okoliczności zachodzących w czasie użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego to zeszyt - z reguły gotowy - opracowany zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia, o formacie A4, ze stosownymi rubrykami do dokonywania wymaganego rodzaju wpisów, w którym odnotowuje się następujące po sobie zdarzenia i czynności związane z eksploatacją obiektu. Do tak prowadzonego zeszytu załączasię, jako zintegrowaną część - odpowiednie dokumenty: protokoły, projekty, opinie oraz inne dokumenty, potwierdzające konieczność dokonania określonej czynności oraz późniejsze jej dokonanie, sposób oraz zakres.